24 de març 2008

estrella polisaria

Una cançó que arriba més enllà del cor, és simplement el sentiment de tota i tot sahraui sigui on sigui. Perquè és el poder de la paraula, no és la música en si, són paraules tan llunyanes i tan properes com navegar i pensar que es pot veure tot i saber el que hi ha al fons.
Per en Sidi.